Home

Vereniging Zonder Winstoogmerk
Ondernemingsnummer 432.533.886
De vereniging heeft tot doel aan iedereen,
de gelegenheid te geven zich vrij en in groep
te ontspannen op cultureel, educatief en sportief vlak.
Het is eveneens de doelstelling om in groep te bouwen
 aan een betere wereld waarbij de


 aandacht gaat naar verdraagzaamheid, steun, 
aandacht en bijstand aan zwakkeren en minderbedeelden. 

Uw privacy staat bij de v.z.w. op de eerste rij.
Lees onze aangepaste Privacyverklaring.
https://seniorserviceclub.blogspot.be/p/privacyverklaring.html

https://seniorserviceclub.blogspot.com/p/vrijwilliger.html