Pagina

Home

Welkom / Bienvenue / Willkommen /Welcome
             
      Volg ons dagelijks op :

De vereniging heeft sinds 1971 tot doel aan iedereen,
de gelegenheid te geven zich vrij en in groep
te ontspannen op cultureel, educatief en sportief vlak.
Het is eveneens de doelstelling om in groep te bouwen
 aan een betere wereld waarbij de


 aandacht gaat naar verdraagzaamheid, steun, 
aandacht en bijstand aan zwakkeren en minderbedeelden. 
Uw privacy staat bij de v.z.w. op de eerste rij.
Lees onze aangepaste Privacyverklaring.
https://seniorserviceclub.blogspot.be/p/privacyverklaring.html

https://seniorserviceclub.blogspot.com/p/vrijwilliger.html